Giải đáp

Không thấy tên trường của mình khi đăng ký thì em phải làm sao?

Cập nhật 09:26 | 14/11/2016
cho em hỏi khi đăng ký thành viên và không thấy tên trường của mình thì em phải làm sao?

Do có rất nhiều trường mới thành lập hoặc năm trước không tham gia thi nên chưa có tên trong danh sách. Muốn BTC cập nhật tên trường hoặc tên quận huyện, em phải cung cấp đầy đủ: Tên trường, Tên quận huyện, Tên tỉnh thành phố gửi về email  giaothonghanoi@gmail.com  yêu cầu người dùng kiểm tra thật kỹ xem đã có tên trường mình trong hệ thống hay chưa bằng cách click vào các mục chọn: tỉnh/ thành phố, quận/ huyện, cấp, trường ở phần đăng ký thành viên mới.