Giải đáp

Một học sinh tạo nhiều tài khoản có hợp lệ không ?

Cập nhật 12:00 | 01/01/0001
Em thấy có nhiều bạn thí sinh khác sử dụng nhiều tài khoản khác nhau nhưng dưới cùng một tên để thi nhiều lần, để đạt điểm cao hơn. Liệu như thế có bị xem là phạm quy chế hay không? Và có gây ảnh hưởng gì đến kết quả thi sau này hay không? Xin ban tổ

Trả lời : Một học sinh đăng ký 01 tài khoản để thi. Trong các vòng thi chính thức, học sinh đó phải đăng ký  duy nhất một tài khoản để dự thi. thi chính thức chỉ duy nhất một tài khoản mà thôi.
Nhân đây lưu ý các bạn tài khoản để thi phải đảm bảo :
1) Hiển thị đầy đủ Họ và tên, ngày sinh đúng như giấy khai sinh và đúng các thông tin về trường, lớp của bạn. Nếu chưa như vậy thì bạn phải xem Hướng dẫn Sửa thông tin cá nhân để sửa lại.