Giải đáp

Cho em hỏi đối tượng và điều kiện dự thi?

Cập nhật 12:00 | 01/01/0001
Cho em hỏi đối tượng và điều kiện dự thi năm nay 2015?
Theo hướng dẫn của bộ GD&ĐT quy định đối tượng và điều kiện kỳ thi năm nay gồm:
  Đối tượng dự thi
2.1. Đối với cấp THCS: Là học sinh đang học ở lớp 9 hoặc lớp 8 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 9).
2.2. Đối với cấp THPT: Là học sinh đang học ở lớp 12 hoặc lớp 11 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 12 THPT).
2.3. Đối với GDTX cấp THPT: Là học sinh đang học ở lớp 12 hoặc lớp 11 (nếu được chọn vào thi theo đề lớp 12 GDTX THPT).
           Điều kiện dự thi
Học sinh thuộc đối tượng dự thi phải có đủ các điều kiện sau:
a) Xếp loại học kì I năm học 2014-2015: hạnh kiểm Khá, học lực loại Khá trở lên.
b) Được tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) lựa chọn để tham gia thi.